Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Om sitet

Hjemmesiden www.godkendtevandhaner.dk blev etableret den 22. oktober 2007 med det formål at forbrugerne kan se, hvilke vandhaner (armaturer), der er sundhedsmæssigt VA-godkendt.

Hjemmesiden hjælper dig som forbruger med at få overblik over de vandhaner, som ikke afgiver skadelige stoffer til drikkevandet og derfor er godkendt til formålet og må markedsføres i Danmark.

Energistyrelsen har ansvaret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. VA-godkendelsesordningen med tilhørende krav om VA-mærkning af byggevarerne blev den 1. april 2013 moderniseret. De eksisterende VA-godkendelser udløber indenfor en 3-årig periode og der er fortsat mulighed for, at du som forbruger på denne hjemmeside kan søge efter sundhedsmæssigt VA-godkendte vandhaner.

De VA-godkendte byggevarer skal senest den 1. april 2014 være ommærkede og vil herefter have det nye dråbemærke i stedet. De vil dog stadig bære VA-godkendelsesnummeret, så sporbarheden til den gældende VA-godkendelse opretholdes.

De byggevarer, der fremover får en godkendelse efter de nye regler og som skal være dråbemærkede og have et godkendt-til-drikkevand-nummer, kan forbrugerne søge efter på godkendttildrikkevand.dk.

På denne hjemmeside kan du som forbruger let få et svar på, om din vandhane er VA-godkendt – også selv om du ikke kender det helt præcise produktnavn.

Hjemmesiden omfatter alle aktuelle VA-godkendelser. Såfremt du fx har en ældre vandhane, vil en VA-godkendelse ofte være videreført i en ny typegodkendelse. Hvis du kender producenten kan du under de enkelte vandhaner se, om VA-godkendelsen erstatter en ældre model.

Hjemmesiden vil blive løbende ajourført. De sundhedsmæssige VA-godkendelser er udstedt for en periode på 3 år. De vandhaner, der har en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse, vil derfor i løbet af perioden frem til 1. april 2016 blive godkendt efter de nye regler, hvis de også fremover ønskes markedsført.

Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 7221 8800