Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Nyt armatur - hvad skal jeg sikre mig?

Der må kun være vandhaner på det danske marked, som har en VA-godkendelse (VA-mærket) eller en GDV-godkendelse (Dråbemærket). Det betyder, at vandhanen er testet for afgivelse af en række tungmetaller, og at den er godkendt og lovlig. Vandhaner, som ikke har en VA-godkendelse eller en GDV-godkendelse, er ulovlige. Derfor skal du sikre dig, at din nye vandhane har et VA-mærke eller et Dråbe-mærke.

Fra 1. april 2014 skal alle sundhedsmæssigt VA-godkendte byggevarer dog være ommærket, så Dråbemærket er at finde på selve byggevaren eller på en etikette, på emballagen eller på en følgeseddel. Hvis en byggevare både er VA-godkendt for de sundhedsmæssige egenskaber og har en frivillig VA-godkendelse for de fysisk/mekaniske forhold, bibeholdes VA-mærket dog, med Dråbe-mærket ved siden af.

VA-mærket og dråbe-mærket ser således ud:

VA mærke plus Dråbemærke

Hvad er VA-godkendelse/GDV-godkendelse?
VA står for vand- og afløbsinstallationer. GDV står for ”Godkendt til drikkevand”. En VA-godkendelse eller GDV-godkendelse betyder, at vandhanen er testet for afgivelse af bl.a. bly og cadmium. Producenter, importører og forhandlere af vandhaner har således pligt til at sikre sig, at deres produkter bliver testet, før de kommer på markedet.

En godkendelse er bl.a. betinget af, at der er foretaget dokumenterede tests af armaturet af anerkendte og uvildige institutioner.

Hvem godkender?
Energistyrelsen har ansvaret for den sundhedsmæssige del af VA-godkendelsesordningen, som administreres af ETA-Danmark og Energistyrelsen har også ansvar for moderniseringen af ordningen og dermed også ansvar for godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV). GDV administreres af godkendelsessekretariatet hos Teknologisk Institut. Naturstyrelsen er sundhedsmyndighed på området og fastlægger dermed grænseværdierne for afsmitning af bl.a. bly og cadmium

Hvordan sikrer man sig, at vandhanen er godkendt?
VA-mærket må kun bruges på godkendte produkter. Det samme gælder for GDV-mærket. Se efter mærkerne på selve byggevaren eller på fx emballagen og forlang evt. yderligere dokumentation af forhandleren.

Bed forhandleren skrive på din kvittering, at vandhanen er VA/GDV-godkendt. Og gem kvitteringen, hvis du får brug for at klage over produktet på et senere tidspunkt.

VA-godkendelsen og GDV-godkendelsen betyder, at armaturet skal være forsynet med et mærke som skal sikre sporbarheden, og at det dermed let kan identificeres. På ETA-Danmarks hjemmeside kan du finde pdf-filer med den præcise ordlyd for VA-godkendelserne. Her kan du også se, hvordan den enkelte vandhane skal mærkes.

For GDV-godkendelser kan du på godkendttildrikkevand.dk finde de certifikater, der beviser, at byggevaren er godkendt efter de nye regler fra 1. april 2013.

Hvor kan jeg læse mere?
Du kan læse mere om de sundhedsmæssige VA-godkendelser på ETA Danmarks hjemmeside.

Du kan læse mere om godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV) på Energistyrelsens hjemmeside og på Godkendelsessekretariatets hjemmeside.

Naturstyrelsen hjemmeside kan du læse mere om drikkevand , afgivelse af tungmetaller og grænseværdier og om bekendtgørelse om drikkevandskvalitet, der fastsætter reglerne i Danmark og implementerer dele af drikkevandsdirektivet fra EU.

Naturstyrelsen anbefaler, at du lader vandet løbe lidt, før du drikker det. På den måde sikrer du dig, at vandet ikke har stået for længe i installationerne. Samtidig undgår du uønskede bakterier i vandet. Vand som har stået længe i rørene bliver nemt lunkent og det øger væksten af bakterier.

Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 7221 8800