Trafik og byggestyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Velkommen til Godkendtevandhaner.dk

Fortsat mulighed for markedsføring og salg af visse sundhedsmæssigt VA-godkendte byggevarer frem til 1. juni 2016.

Trafik- og byggestyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2015 udstedt en bekendtgørelse, der giver mulighed for fortsat markedsføring og salg af visse VA-godkendte byggevarer frem til 1. juni 2016. Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation.

Konkret betyder det, at VA-godkendte byggevarer som fx vandhaner, hvis VA-godkendelsesperiode udløber i perioden fra 1. april 2013 og frem, fortsat kan markedsføres og sælges indtil den 1. juni 2016.

En VA-godkendt vandhane, hvis VA-godkendelse fx udløb 1. maj 2013, kan således fortsat markedsføres og sælges i Danmark frem til 1. juni 2016.

For de byggevarer, der er omfattet af denne forlængede overgangsperiode gælder, at de skal være dråbemærkede og fortsat være påført VA-godkendelsesnummeret, for at kunne markedsføres og sælges lovligt.

Oplysninger om VA-godkendelserne kan fortsat findes frem på ETA Danmarks hjemmeside www.etadanmark.dk og for vandhaner specifikt også på www.godkendtevandhaner.dk.

De byggevarer, hvis VA-godkendelsesperiode allerede er udløbet, og som nu fortsat kan markedsføres og sælges frem til 1. juni 2016, er taget af den avancerede søgefunktion på www.etadanmark.dk og på www.godkendtevandhaner.dk og kan derfor alene findes frem på nedenstående liste, der både omfatter vandhaner og øvrige byggevarer i kontakt med drikkevand, fx plastrør og lignende:

Liste over VA-godkendte produkter (PDF)

Liste over VA-Udløb (Excel)

Liste over VA-godkendelse, der må markedsføres frem til 1. juni 2016 (pdf)

Læs om Godkendtevandhaner.dk

Som forbruger kan du selv tjekke, om din vandhane eller andre byggevarer til drikkevandsinstallationer er sundhedsmæssigt godkendte. For vandhaner, der har en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan du søge dem frem her på hjemmesiden. Andre typer af byggevarer med en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse, kan du finde frem på ETA-Danmarks hjemmeside.

For vandhaner og andre byggevarer, der fremover godkendes sundhedsmæssigt efter de nye regler, kan du finde dem frem på godkendttildrikkevand.dk.

For alle byggevarer, der er sundhedsmæssigt godkendt til drikkevand gælder, at de fra 1. april 2014 er mærket med det nye dråbemærke.

Her på hjemmesiden kan du se, om din vandhane er sundhedsmæssigt VA-godkendt - og dermed overholder grænseværdierne for fx bly og cadmium.

Klik på "Jeg kender producenten...", hvis du vil se de producenter, der er repræsenteret på hjemmesiden. Eller hvis du kender modelnavnet på din vandhane.

Klik på "Jeg kender kun armaturets udseende", hvis du ikke ved, hvad vandhanen hedder.

Har du nikkelallergi?

Informationer og billeder af alle sundhedsmæssigt VA-godkendte vandhaner findes her på siden. Hjemmesiden indeholder vandhaner, der har en gældende VA-godkendelse. Under den enkelte godkendelse kan du se, om den afløser en tidligere godkendt model.

For andre typer af byggevarer i kontakt med drikkevand, fx filtre, slangesæt, fittings, ventiler, plastrør mv. kan du her finde dem der er sundhedsmæssigt VA-godkendte.

For de byggevarer, der har en gældende VA-godkendelse for de sundhedsmæssige egenskaber, vil de senest den 1. april 2014 være ommærkede, så de i stedet for VA-mærket har det nye dråbemærke. Disse byggevarer bibeholder VA-godkendelsesnummeret i VA-godkendelsesperioden, så der stadig er sporbarhed.

Dråbemærket ser således ud:

Dråbemærket

For de byggevarer, der har en VA-godkendelse for både de sundhedsmæssige egenskaber og de fysisk/mekaniske egenskaber, bibeholdes VA-mærket, men hvor dråbe-mærket også fremgår. VA-nummeret vil også i dette tilfælde fortsat stå på byggevaren.

Når VA-godkendelsesperioden udløber for den enkelte byggevare, skal byggevaren godkendes efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. april 2013. De vil herefter fremgå af den liste over godkendte produkter, som du kan finde på godkendttildrikkevand.dk.

Jeg kender producenten og evt. modelnavnet
Jeg kender kun armaturets udseende
Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 7221 8800