Energistyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Velkommen til Godkendtevandhaner.dk

Fortsat mulighed for markedsføring og salg af visse sundhedsmæssigt VA-godkendte byggevarer frem til 1. oktober 2015.

Energistyrelsen har med virkning fra den 15. november 2014 udstedt en bekendtgørelse, der giver mulighed for fortsat markedsføring og salg af visse VA-godkendte byggevarer frem til 1. oktober 2015. Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation.

Konkret betyder det, at VA-godkendte byggevarer som fx vandhaner, hvis VA-godkendelsesperiode udløber i perioden fra 1. april 2013 og frem til 1. oktober 2015, fortsat kan markedsføres og sælges i denne periode, dvs. indtil den 1. oktober 2015.

En VA-godkendt vandhane, hvis VA-godkendelse fx udløb 1. juni 2013, kan således fortsat markedsføres og sælges i Danmark frem til 1. oktober 2015.

For de byggevarer, der er omfattet af denne forlængede overgangsperiode gælder, at de skal være dråbemærkede og fortsat være påført VA-godkendelsesnummeret, for at kunne markedsføres og sælges lovligt.

De byggevarer, hvis VA-godkendelsesperiode strækker sig ud over 1. oktober 2015, berøres ikke af den nye bekendtgørelse. Sidstnævnte byggevarer kan markedsføres og sælges frem til den dato, der er angivet for den pågældende byggevare. Oplysninger herom kan fortsat findes frem på ETA Danmarks hjemmeside www.etadanmark.dk og for vandhaner specifikt også på www.godkendtevandhaner.dk.

De byggevarer, hvis VA-godkendelsesperiode allerede er udløbet, og som nu fortsat kan markedsføres og sælges frem til 1. oktober 2015, er taget af den avancerede søgefunktion på www.etadanmark.dk og på www.godkendtevandhaner.dk og kan derfor alene findes frem på nedenstående liste, der både omfatter vandhaner og øvrige byggevarer i kontakt med drikkevand, fx plastrør og lignende:

Liste over VA-godkendte produkter (PDF)


Læs om Godkendtevandhaner.dk

Som forbruger kan du selv tjekke, om din vandhane eller andre byggevarer til drikkevandsinstallationer er sundhedsmæssigt godkendte. For vandhaner, der har en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan du søge dem frem her på hjemmesiden. Andre typer af byggevarer med en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan du finde frem på ETA-Danmarks hjemmeside.

For vandhaner og andre byggevarer, der fremover godkendes sundhedsmæssigt efter de nye regler, kan du finde dem frem på godkendttildrikkevand.dk.

For alle byggevarer, der er sundhedsmæssigt godkendt til drikkevand gælder, at de fra 1. april 2014 er mærket med det nye dråbemærke.

Her på hjemmesiden kan du se, om din vandhane er sundhedsmæssigt VA-godkendt - og dermed overholder grænseværdierne for fx bly og cadmium.

Klik på "Jeg kender producenten...", hvis du vil se de producenter, der er repræsenteret på hjemmesiden. Eller hvis du kender modelnavnet på din vandhane.

Klik på "Jeg kender kun armaturets udseende", hvis du ikke ved, hvad vandhanen hedder.

Har du nikkelallergi?

Informationer og billeder af alle sundhedsmæssigt VA-godkendte vandhaner findes her på siden. Hjemmesiden indeholder vandhaner, der har en gældende VA-godkendelse. Under den enkelte godkendelse kan du se, om den afløser en tidligere godkendt model.

For andre typer af byggevarer i kontakt med drikkevand, fx filtre, slangesæt, fittings, ventiler, plastrør mv. kan du her finde dem der er sundhedsmæssigt VA-godkendte.

For de byggevarer, der har en gældende VA-godkendelse for de sundhedsmæssige egenskaber, vil de senest den 1. april 2014 være ommærkede, så de i stedet for VA-mærket har det nye dråbemærke. Disse byggevarer bibeholder VA-godkendelsesnummeret i VA-godkendelsesperioden, så der stadig er sporbarhed.

Dråbemærket ser således ud:

Dråbemærket

For de byggevarer, der har en VA-godkendelse for både de sundhedsmæssige egenskaber og de fysisk/mekaniske egenskaber, bibeholdes VA-mærket, men hvor dråbe-mærket også fremgår. VA-nummeret vil også i dette tilfælde fortsat stå på byggevaren.

Når VA-godkendelsesperioden udløber for den enkelte byggevare, skal byggevaren godkendes efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. april 2013. De vil herefter fremgå af den liste over godkendte produkter, som du kan finde på godkendttildrikkevand.dk.

Jeg kender producenten og evt. modelnavnet
Jeg kender kun armaturets udseende
Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Energistyrelsen - Amaliegade 44, 1256 København K, Tlf 33 92 67 00