Energistyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Velkommen til Godkendtevandhaner.dk

Som forbruger kan du selv tjekke, om din vandhane eller andre byggevarer til drikkevandsinstallationer er sundhedsmæssigt godkendte. For vandhaner, der har en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan du søge dem frem her på hjemmesiden. Andre typer af byggevarer med en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan du finde frem på ETA-Danmarks hjemmeside.

For vandhaner og andre byggevarer, der fremover godkendes sundhedsmæssigt efter de nye regler, kan du finde dem frem på godkendttildrikkevand.dk.

For alle byggevarer, der er sundhedsmæssigt godkendt til drikkevand gælder, at de fra 1. april 2014 er mærket med det nye dråbemærke.

Her på hjemmesiden kan du se, om din vandhane er sundhedsmæssigt VA-godkendt  - og dermed overholder grænseværdierne for fx bly og cadmium.

Klik på "Jeg kender producenten...", hvis du vil se de producenter, der er repræsenteret på hjemmesiden. Eller hvis du kender modelnavnet på din vandhane.

Klik på "Jeg kender kun armaturets udseende", hvis du ikke ved, hvad vandhanen hedder.

Har du nikkelallergi?

Informationer og billeder af alle sundhedsmæssigt VA-godkendte vandhaner findes her på siden. Hjemmesiden indeholder vandhaner, der har en gældende VA-godkendelse.  Under den enkelte godkendelse kan du se, om den afløser en tidligere godkendt model.

For andre typer af byggevarer i kontakt med drikkevand, fx filtre, slangesæt, fittings, ventiler, plastrør mv. kan du her finde dem der er sundhedsmæssigt VA-godkendte.

For de byggevarer, der har en gældende VA-godkendelse for de sundhedsmæssige egenskaber, vil de senest den 1. april 2014 være ommærkede, så de i stedet for VA-mærket har det nye dråbemærke. Disse byggevarer bibeholder VA-godkendelsesnummeret i VA-godkendelsesperioden, så der stadig er sporbarhed.

Dråbemærket ser således ud:

Dråbemærket

For de byggevarer, der har en VA-godkendelse for både de sundhedsmæssige egenskaber og de fysisk/mekaniske egenskaber, bibeholdes VA-mærket, men hvor dråbe-mærket også fremgår. VA-nummeret vil også i dette tilfælde fortsat stå på byggevaren.

Når VA-godkendelsesperioden udløber for den enkelte byggevare, skal byggevaren godkendes efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. april 2013. De vil herefter fremgå af den liste over godkendte produkter, som du kan finde på godkendttildrikkevand.dk.

Jeg kender producenten og evt. modelnavnet
Jeg kender kun armaturets udseende
Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Energistyrelsen - Amaliegade 44, 1256 København K, Tlf 33 92 67 00